Werkervaringen

Februari 2018 - Heden: Systeemtherapeut in de groepspraktijk 't Bijhuis te Melsele.

 • Individuele therapie

 • Relatietherapie 

 • EFT-relatietherapie

 • Ouderschapsbegeleiding

 • Ouderschapsreorganisatie

 • Gezinstherapie

 • Multidisciplinairoverleg

2017 - heden: Hulpverlener Team BeGRIP (Begeleiding Gezins-, Relationele en Individuele problemen) CAW Boom Mechelen Lier

 • Individuele begeleiding

 • Relatiebegeleiding

 • Ouderschapsbegeleiding

 • Traject 10: Ouderschapsreorganisatie na echtscheiding (vrijwillig als op verwijzing van het parket en justitiehuis).

 • Gezinsbegeleiding

 • Thuis in Elk Huis (groepsaanbod voor kinderen in moeilijke echtscheidingssituaties,  in samenwerking met bezoekruimte Mechelen).

 • Multidisciplinairoverleg

 • Doe-groep: het uitwerken van initiatieven

2016 - februari 2018: Systeempsychotherapeut i.o. in de groepspraktijk VidaPura te Zwijndrecht.

 • Individuele therapie

 • Relatietherapie

 • Ouderschapsbegeleiding

 • Ouderschapsreorganisatie

 • Gezinstherapie

 • Multidisciplinairoverleg

2016 - heden: Zaakvoerder TDJ Psychotherapie

2015 - 2016: Vervangingscontracten Psychopedagogisch medewerker Secundair onderwijs en Leren en Werken.

 • Multidisciplinairoverleg

 • Psychosociale begeleiding

 • Psychodiagnostiek

 • Opvoedingsondersteuning

 • Studiekeuze

 • Op-stap-lessen

 • M-decreet

2014 - 2015: Vervangingscontracten Psychopedagogisch medewerker  kleuteronderwijs, lageronderwijs en buitengewoon lager onderwijs

 • Multidisciplinairoverleg

 • Psychosociale begeleiding

 • Psychodiagnostiek

 • Opvoedingsondersteuning

 • Studiekeuze

 • Op-stap-lessen