Werking

Er wordt gewerkt via een systemische invalshoek. Dat wil zeggen dat er gekeken zal worden hoe de persoon in kwestie en zijn moeilijkheden zich verhouden tot de omgeving en welke invloed alles heeft op diezelfde omgeving. Elk individu is lid van verschillende sociale systemen: gezin van herkomst, familie, school, werk…

Individuele therapie (ook voor kinderen en jongeren):

Er zijn momenten in je leven waarbij je worstelt met bepaalde zaken of moeilijkheden ondervindt in het leven. Gesprekstherapie biedt hierbij de mogelijkheid om nieuwe inzichten en invalshoeken te bekomen.

Relatietherapie:

Bij moeilijkheden en/of bezorgdheden in een relatie is het mogelijk om als koppel samen op gesprek te komen. Hierbij wordt er getracht om beide partners en hun visie aan bod te laten komen.

Gezinstherapie

Bij gezinstherapie worden alle leden van het gezin betrokken. Ook hierbij wordt getracht om alle gezinsleden en hun visie aan bod te laten komen tijdens de gesprekken. De technieken die hierbij gebruikt worden zijn afhankelijk van de leeftijd van de betrokken kinderen.